O technologii

„Bitcoiny to triumf technologii”
– Bill Gates, Microsoft co-founder

 

O technologii Bitcoin

1. Czym są bitcoiny?

Bitcoin to najpopularniejsza cyfrowa waluta, zbudowana na zdecentralizowanej bazie danych. Oznacza to, że nie jest emitowana przez żadną instytucję, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych walut. Transakcje w bitcoinach odbywają się za pośrednictwem internetu i nie są powiązane z żadnym pośrednikiem – środki błyskawicznie przepływają pomiędzy kontami, niezależnie od dnia, godziny czy lokalizacji w której znajdują się osoby biorące udział w transakcji. Brak pośrednika, na przykład banku lub kantoru, oznacza także brak wysokich prowizji.

Same transakcje są wyjątkowo bezpieczne, ponieważ nie ma możliwości ich ukrycia. Nie oznacza to, że każdy wie co i kiedy kupiłeś, tylko że taka transakcja po prostu miała miejsce. Dzięki technologii bitcoin jest to możliwe.

2. Bezpieczeństwo

Blockchain

Nieodłączną częścią technologii bitcoinowej jest blockchain. To zdecentralizowana sieć dzięki której możliwe są przepływy bitcoinów od użytkownika do użytkownika. Zadaniem blockchaina jest rejestrowanie danych o dacie oraz kwocie transakcji, niczym zapis księgowy.

Informacje, które rejestruje blockchain są jawne i można znaleźć je w sieci, na przykład tu <https://blockchain.info/pl>. Co ważne, identyczne tabele zapisuje każdy węzeł blockchaina i nie ma możliwości ich zmanipulowania lub sfałszowania

Zaufana trzecia strona

Termin ten odnosi się do zaufanego łącznika, który pośredniczy w transakcjach finansowych. Zazwyczaj są to banki, przez które przechodzą nasze pieniądze w ramach przelewów pomiędzy użytkownikami. W przypadku walut tradycyjnych zaufany pośrednik jest gwarancją bezpieczeństwa transakcji.

W przypadku walut cyfrowych jest inaczej. Bezpieczeństwo gwarantuje blockchain, a z uwagi na międzynarodowy i zdecentralizowany charakter wirtualnej waluty, nie ma mowy o złym przeliczniku czy terminie dostarczenia środków na konto. W przypadku bitcoina jeśli tylko chcemy wszystko jest jawne a informacja jest dostępnę dla wszytkich!

3. Skąd się biorą bitcoiny?

Bitcoiny mają formę kodu, który „wykopują” z sieci użytkownicy internetu/(blockchain). Nie można ich skopiować ani sfałszować – ich liczba jest określona i limitowana. Aby zostać cyfrowym górnikiem należy przede wszystkim wyposażyć się w odpowiedni arsenał, ponieważ potencjał wydobywczy leży w mocy obliczeniowej komputera, który ma służyć za „koparkę” bitcoinów. Pod tym względem bitcoiny przypominają metale szlachetne – są trudne do wydobycia, nie da się ich powielić, a ich odnajdywanie wymaga odpowiedniego sprzętu i umiejętności.

Pozyskane bitcoiny, użytkownik może dowolnie przechowywać na dysku, na usb lub przechowywać w chmurze czy nawet w formie fizycznej w postaci kodu QR lub ciągu znaków wybitych na kawałku stali. Kolejnym krokiem są transakcje weryfikowane przez system , a następnie ich utrwalenie i stałe przechowanie ich w sieci.

4. Ile warte są bitcoiny?

Z uwagi na to, że liczba bitcoinów jest określona i niezmienna, waluta ta jest odporna na inflację. Z kolei sama wartość bitcoinów zależy od ustaleń pomiędzy sprzedającym a kupującym, proces ten działa więc w oparciu o zasady wolnego rynku. W taki sposób działają też giełdy takie jak Bitelon – oferta sprzedaży o określonej wartości paruje się automatycznie z zamówieniem kupującego. W ten sposób zawiązują się transakcje, które automatycznie księgują się w portfelach użytkowników a jednocześnie utrwalane są w ogólnie dostępnym spisie wszystkich transakcji.

Warto wspomnieć, że bitcoin to nie tylko „pieniądz”. Na jednego bitcoina składa się sto milionów jednostek satoshi – tak jak na jedną złotówkę składa się sto groszy. Każda z satoshi może reprezentować dowolne mienie: może więc być wyrażona w tradycyjnej walucie, ale także w papierze wartościowym, akcie posiadania, udziałach czy jednostce mocy.