Kanon Dobrych Praktyk

Członkowie naszego zespołu biorą czynny udział we wspieraniu, edukowaniu i komunikacji pomiędzy Polską branżą kryptowalut a Instytucjami Państwowtymi. Są wśród nas także inicjatorzy oraz czynni działacze strumienia Blockchain i Kryptowaluty, projektu: „Od papierowej do cyfrowej Polski” porowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jednym z owoców działań strumeinia jest stworzenie „Kanonu Dobrych Praktyk”.